Uzaktan Eğitim Projeleri Listesi

Yıl Proje Adı
2016 Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Teknoloji Sınıfı Alt Yapı Projesi
2014 Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Altyapısı İçin Felaket Durumu Kurtarma Planı
2011 Mobil Öğrenmenin Böte Öğrencilerinin Eğitimde Bilişim Teknolojileri-I Dersindeki Akademik Başarısına Etkisi: Ege Üniversitesi Örneği
2009 Eğitim Yazılımlarında Arabirim Olarak Dokunmatik Monitörlerin Kullanılmasının Öğrenme Üzerindeki Etkinliğinin Araştırılması
2007 Bilgisayara Giriş Ve Algoritmaya Giriş Dersleri İçin Yeniden Kullanılabilir Uzaktan Öğretim Materyali Geliştirimi
2000 Uzaktan Öğretim Altyapısı Hazırlığı Üzerine Bir Araştırma
© 2019 Mustafa İnceoğlu . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes..